Ajuda: «Cerca cursos»

Aquesta ubicació conté una rel·lació de recursos TAC a l'abast dels docents.

Es recomana visitar-la periòdicament per coneixer noves fonts de informació o novetats que hagin sortit al respecte


Document 2.0 per programar unitats didàctiques i vincles a les competències bàsiques dels diferents àmbits